Strona główna - WITAMY NA STRONIE Strona główna   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Mapa strony   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Kontakt  
Strona główna - WITAMY NA STRONIE RSS   Nasz portal jest jednoczesnie serwisem BIP

KONKURSY

AZBEST - dodatkowe informacje NFOŚiGW
2016-07-22

W ślad za pismem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przekazujemy dodatkowe informacje do Wytycznych w zakresie finansowania przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Nowy nabór wniosków na Prenumeratę czasopism ekologicznych
2016-05-25

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach propagowania edukacji ekologicznej ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków na dofinansowanie zadań pn.: „Prenumerata czasopism ekologicznych dla szkół i ośrodków edukacyjnych na terenie województwa dolnośląskiego.”

Zmiany w programie usuwania AZBESTU
2016-05-13

Przekazujemy wytyczne Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w zakresie realizacji przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest ze środków NFOŚIGW w Warszawie oraz przy udziale WFOŚIGW. Informacja została również przekazana drogą mailową wszystkim Beneficjentom programu w roku bieżącym.

AZBEST - wyniki VI naboru wniosków
2016-05-05

Rada Nadzorcza dnia 29 kwietnia 2016 roku podjęła pozytywną decyzję
o dofinansowaniu ze środków własnych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pozostałych 37 zadań znajdujących się na liście rezerwowej w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.
Równocześnie informuję, że odrębnym pismem zostaną Państwo poinformowani przez Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu o wielkości przyznanej dotacji oraz dalszym toku postępowania w procedurze otrzymania środków finansowych.
Załącznik nr 1 – lista 37 zadań

AZBEST - wyniki VI naboru wniosków
2016-03-14

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w wyniku przeprowadzonego VI naboru wniosków do konkursu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest” wpłynęło 88 wniosków. Wszyscy wnioskodawcy spełnili stawiane w ramach konkursu wymogi formalne stąd wszystkie złożone wnioski zakwalifikowane zostały do oceny merytorycznej.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>

Szukaj:

 

Biuletyn

Programy priorytetowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Programy prioretetowe NFOŚiGW w Warszawie
Programy prioretetowe NFOŚiGW w Warszawie - Sowa
KAWKA