Strona główna - WITAMY NA STRONIE Strona główna   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Mapa strony   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Kontakt  
Strona główna - WITAMY NA STRONIE RSS   Nasz portal jest jednoczesnie serwisem BIP

KONKURSY

Program azbestowy: lista rezerwowa beneficjentów
2015-07-06

Zgodnie z decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dnia 02.07.2015 r., podjęto uchwały przyznające dotację dla 25 gmin z listy rezerwowej. Beneficjenci są zobowiązani do następujących działań: - podpisanie umowy z wykonawcą na realizację przedmiotowych zadań z kosztem nie wyższym niż zaoferowano w Konkursie wraz z uzyskaniem efektu ekologicznego nie niższego niż zadeklarowany w Konkursie; - wybór wykonawcy zadania z kosztem wyższym niż 800 zł za tonę odpadu zdyskwalifikuje zadanie i spowoduje podjęcie uchwały anulującej przyznane dofinansowanie.

Azbest - oszczędności po przetargowe
2015-07-01

Zgodnie z decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w wyniku powstałych oszczędności po przetargowych zadań z Listy podstawowej do Programu Usuwania Azbestu w 2015 r., do dofinansowania zakwalifikowano i przyznano dotację dwóm gminom z Listy rezerwowej (informacje dostępne w załączniku).

Konkurs – „Prenumerata czasopism ekologicznych dla szkół...”
2015-06-12

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach propagowania edukacji ekologicznej ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków na dofinansowanie zadań pn.: „Prenumerata czasopism ekologicznych dla szkół i ośrodków edukacyjnych na terenie województwa dolnośląskiego.”

AZBEST - wyniki V naboru wniosków
2015-03-30

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w wyniku przeprowadzonego V naboru wniosków do konkursu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW cz. 2). "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" zostały wyczerpane środki na lata 2014-2015.
Decyzją Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu z dnia 17.03.2015r. zakwalifikowano aktualnie do dofinansowania zadania ujęte na Liście podstawowej.

Nowy konkurs na usuwanie azbestu
2014-12-02

WFOŚiGW we Wrocławiu ogłasza konkursowy nabór wniosków w ramach programu „Program priorytetowy NFOŚiGW cz.2) usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Wnioski należy składać w terminie od dnia 02 stycznia 2015 r. do dnia 27 lutego 2015r. do godziny 15.00. W załączeniu ogłoszenie i regulamin konkursu.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>

Szukaj:

 

Biuletyn

Programy priorytetowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Programy prioretetowe NFOŚiGW w Warszawie
Programy prioretetowe NFOŚiGW w Warszawie - Sowa
KAWKA