Strona główna - WITAMY NA STRONIE Strona główna   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Mapa strony   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Kontakt  
Strona główna - WITAMY NA STRONIE RSS   Nasz portal jest jednoczesnie serwisem BIP

KONKURSY

Rozstrzygnięcie I etapu konkursu pn. „Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska poprzez media informacyjne – Zielony Rozwój Gospodarki.”
2014-10-07

Na posiedzeniu w dniu 01.10.2014 r. Zarząd WFOŚIGW we Wrocławiu dokonał rozstrzygnięcia konkursu w ramach I Etapu Konkursu na dofinansowanie zadań pn. „Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska poprzez media informacyjne – Zielony Rozwój Gospodarki.”

Program KAWKA: informacje o wynikach naboru wniosków
2014-09-02

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przedstawia wyniki naboru wniosków w ramach programu „Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”. W dniu 15.07.2014r. zakończył się nabór wniosków w ramach ww. programu priorytetowego. Do WFOŚiGW we Wrocławiu wnioski złożyły 2 jednostki samorządu terytorialnego – Gmina Wrocław oraz Gmina Miasto Świdnica – na dofinansowanie 18 przedsięwzięć i łączną kwotę dofinansowania 40.162.008,78 zł. Obecnie wnioski podlegają ocenie.

Zielony rozwój gospodarki” - nowy konkurs dla mediów
2014-08-21

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu

w ramach propagowania edukacji ekologicznej
ogłasza konkursowy nabór ofert w ramach konkursu pn.:

„Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska
poprzez media informacyjne” – Zielony Rozwój Gospodarki I ETAP

Unieważnienie konkursu pn.: „Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska poprzez media informacyjne. ETAP I”
2014-06-09

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu powołując się na § 5, pkt 7 „Regulaminu konkursu na dofinansowanie zadań pn. „Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska poprzez media informacyjne” na swoim posiedzeniu w dniu 06 czerwca 2014 r. podjął decyzję o unieważnieniu przedmiotowego konkursu.

Konkurs – „Prenumerata czasopism ekologicznych dla szkół...”
2014-06-02

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu w ramach propagowania edukacji ekologicznej ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków na dofinansowanie zadań pn.: „Prenumerata czasopism ekologicznych dla szkół i ośrodków edukacyjnych na terenie województwa dolnośląskiego.” Wniosek opracowany wg obowiązującego wzoru z dziedziny edukacji ekologicznej wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie siedziby Funduszu lub oddziałach biura Funduszu w terminie do 12.06.2014r. Budżet na dofinansowanie zadań wyłonionych w ramach konkursu wynosi 220.000 zł.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>

Szukaj:

 

Biuletyn

Programy priorytetowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Programy prioretetowe NFOŚiGW w Warszawie
Programy prioretetowe NFOŚiGW w Warszawie - Sowa
KAWKA