Strona główna - WITAMY NA STRONIE Strona główna   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Mapa strony   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Kontakt  
Strona główna - WITAMY NA STRONIE RSS   Nasz portal jest jednoczesnie serwisem BIP

KONKURSY

AZBEST - wyniki VI naboru wniosków
2016-05-05

Rada Nadzorcza dnia 29 kwietnia 2016 roku podjęła pozytywną decyzję
o dofinansowaniu ze środków własnych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pozostałych 37 zadań znajdujących się na liście rezerwowej w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.
Równocześnie informuję, że odrębnym pismem zostaną Państwo poinformowani przez Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu o wielkości przyznanej dotacji oraz dalszym toku postępowania w procedurze otrzymania środków finansowych.
Załącznik nr 1 – lista 37 zadań

AZBEST - wyniki VI naboru wniosków
2016-03-14

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w wyniku przeprowadzonego VI naboru wniosków do konkursu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest” wpłynęło 88 wniosków. Wszyscy wnioskodawcy spełnili stawiane w ramach konkursu wymogi formalne stąd wszystkie złożone wnioski zakwalifikowane zostały do oceny merytorycznej.

Azbest – ogłoszenie konkursowego naboru wniosków
2015-12-22

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza konkursowy nabór wniosków w ramach programu - Program Priorytetowy NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Nabór wniosków: „Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”
2015-10-20

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków w ramach programu „Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” (w ramach programu ogłoszonego 22.07.2015r. przez NFOŚiGW).

Program azbestowy: lista rezerwowa beneficjentów
2015-07-06

Zgodnie z decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dnia 02.07.2015 r., podjęto uchwały przyznające dotację dla 25 gmin z listy rezerwowej. Beneficjenci są zobowiązani do następujących działań: - podpisanie umowy z wykonawcą na realizację przedmiotowych zadań z kosztem nie wyższym niż zaoferowano w Konkursie wraz z uzyskaniem efektu ekologicznego nie niższego niż zadeklarowany w Konkursie; - wybór wykonawcy zadania z kosztem wyższym niż 800 zł za tonę odpadu zdyskwalifikuje zadanie i spowoduje podjęcie uchwały anulującej przyznane dofinansowanie.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>

Szukaj:

 

Biuletyn

Programy priorytetowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Programy prioretetowe NFOŚiGW w Warszawie
Programy prioretetowe NFOŚiGW w Warszawie - Sowa
KAWKA