Strona główna - WITAMY NA STRONIE Strona główna   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Mapa strony   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Kontakt  
Strona główna - WITAMY NA STRONIE RSS   Nasz portal jest jednoczesnie serwisem BIP

Strona główna / Obsługa Beneficjentów / Obowiązujące wzory wniosków / Wzory wniosków / GW - Zrównoważone Gospodarowanie Zasobami Wodnymi

GW - ZRÓWNOWAŻONE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI

Nadmieniamy, że niekompletne Wnioski nie będą rozpatrywane przez Zarząd Funduszu.

Część "A"

Pliki do pobrania:

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej - Część ogólna wniosku

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2017-02-16 13:02:59)

Instrukcja wypełniania - Części ogólnej wniosku

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2015-11-30 10:11:36)

Oświadczenie - zał. 1/A

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2015-11-30 16:11:23)

Źródła finansowania zadania - zał. 2/A

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2015-11-30 10:11:37)

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT - zał. nr 3/A

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2015-12-03 08:12:39)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wywiązywaniu się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2017-04-07 09:04:02)

Część "A.1" - dotycząca pomocy publicznej

Pliki do pobrania:

INNA POMOC, KTÓREJ DOPUSZCZALNOŚĆ ZOSTAŁA POTWIERDZONA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ W ODRĘBNEJ DECYZJI - Wniosek

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2015-11-30 14:11:15)

POMOC HORYZONTALNA NA CELE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA - Wniosek

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2016-03-30 08:03:22)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2016-03-30 08:03:53)

POMOC REGIONALNA INWESTYCYJNA NA CELE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA - Wniosek

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2016-03-30 08:03:46)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2015-11-30 14:11:19)

POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE - Wniosek

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2015-11-30 14:11:56)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2015-11-30 14:11:27)

POMOC DE MINIMIS - Wniosek

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2015-11-30 14:11:38)

Część "B"

Pliki do pobrania:

Część ekologiczno - techniczna w dziedzinie Zrównoważonego Gospodarowania Zasobami Wodnymi

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2015-11-30 18:11:10)

Instrukcja wypełniania części ekologiczno - technicznej wniosku w dziedzinie Zrównoważonego Gospodarowania Zasobami Wodnymi

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2015-11-30 18:11:57)

Oświadczenie - zał. Nr 1/B

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2017-02-16 13:02:00)

Zakładany efekt rzeczowy zadania - zał. Nr 2/B

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2015-11-30 18:11:03)

Wykaz przyłączy wodociągowych - zał. 3/B

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2015-11-30 18:11:38)

Harmonogram rzeczowo - finansowy

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2015-11-30 18:11:19)

Instrukcja sporządzania harmonogramu rzeczowo-finansowego

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2015-11-30 18:11:56)

Część "C"

Pliki do pobrania:

C/S Część ekonomiczno-finansowa wniosku składanego przez jednostki samorządu terytorialnego

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2015-11-30 11:11:31)

Instrukcja wypełniania części ekonomiczno - finansowej C/S

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2015-11-30 11:11:56)

C/P Część finansowa wniosku o pożyczkę składanego przez podmioty gospodarcze i inne organizacje nie będące jednostkami samorządu terytorialnego

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2015-11-30 11:11:18)

Instrukcja wypełniania części finansowej wniosku C/P

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2015-11-30 11:11:09)

Dodatkowe informacje o wnioskodawcy - osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - zał. Nr 1/CP

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2015-11-30 11:11:36)

Dokumenty do zbadania zdolności kredytowej - zał. Nr 2/CP

Tabela nr 1a - Rachunek zysków i strat-wariant porównawczy
Tabela nr 1b - Rachunek zysków i strat-wariant kalkulacyjny
Tabela nr 2 - Bilans
Tabela nr 3a - Przepływy środków pieniężnych-metoda pośrednia
Tabela nr 3b - Przepływy środków pieniężnych -metoda bezpośrednia

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2015-11-30 11:11:06)

Ostatnio zmodyfikował: uzytkownik wfosigw (2014-04-02 13:04:31)
Opublikował: Administrator systemu (2010-09-21 11:09:12)