Strona główna - WITAMY NA STRONIE Strona główna   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Mapa strony   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Kontakt  
Strona główna - WITAMY NA STRONIE RSS   Nasz portal jest jednoczesnie serwisem BIP

Strona główna / Obsługa Beneficjentów / Obowiązujące wzory wniosków / Wzory wniosków / GW - Zrównoważone Gospodarowanie Zasobami Wodnymi

GW - ZRÓWNOWAŻONE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI

Nadmieniamy, że niekompletne Wnioski nie będą rozpatrywane przez Zarząd Funduszu.

Część "A"

Pliki do pobrania:

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej - Część ogólna wniosku

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: uzytkownik wfosigw (2014-04-02 07:04:47)

Instrukcja wypełniania - Części ogólnej wniosku

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: uzytkownik wfosigw (2014-04-02 07:04:21)

Oświadczenie - zał. 1/A

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: uzytkownik wfosigw (2014-04-02 07:04:08)

Źródła finansowania zadania - zał. 2/A

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: uzytkownik wfosigw (2014-04-02 07:04:45)

Wzór Wniosku o wydanie zaświadczenia o sposobie wywiązywania się Podmiotu z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: uzytkownik wfosigw (2014-04-02 07:04:51)

Oświadczenie do wniosku o wydanie zaświadczenia z UMWD

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2014-01-29 09:01:18)

Część "A.1" - dotycząca pomocy publicznej

Pliki do pobrania:

POMOC DE MINIMIS - Wniosek

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2014-12-12 13:12:26)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2014-12-12 13:12:14)

POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE - Wniosek

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2014-12-12 13:12:00)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2014-12-12 13:12:49)

POMOC REGIONALNA NA NOWĄ INWESTYCJĘ W OCHRONIE ŚRODOWISKA - Wniosek

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2014-12-12 13:12:34)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolonictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2014-12-12 13:12:54)

POMOC HORYZONTALNA NA NIEKTÓRE CELE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA - Wniosek

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2014-12-12 13:12:01)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolonictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2014-12-12 13:12:19)

INNA POMOC, KTÓREJ DOPUSZCZALNOŚĆ ZOSTAŁA POTWIERDZONA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ W ODRĘBNEJ DECYZJI - Wniosek

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2014-12-12 13:12:37)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolonictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2014-12-12 13:12:06)

Część "B"

Pliki do pobrania:

Część ekologiczno - techniczna w dziedzinie Zrównoważonego Gospodarowania Zasobami Wodnymi

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: uzytkownik wfosigw (2014-04-03 10:04:58)

Instrukcja wypełniania części ekologiczno - technicznej wniosku w dziedzinie Zrównoważonego Gospodarowania Zasobami Wodnymi

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: uzytkownik wfosigw (2014-04-03 10:04:47)

Oświadczenie - zał. Nr 1/B

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: uzytkownik wfosigw (2014-04-02 13:04:03)

Zakładany efekt rzeczowy zadania - zał. Nr 2/B

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: uzytkownik wfosigw (2014-04-04 09:04:33)

Wykaz przyłączy wodociągowych - zał. 3/B

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: uzytkownik wfosigw (2014-04-02 12:04:53)

Harmonogram rzeczowo - finansowy

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: uzytkownik wfosigw (2014-04-02 12:04:30)

Instrukcja sporządzania harmonogramu rzeczowo-finansowego

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: uzytkownik wfosigw (2014-04-02 12:04:54)

Część "C"

Pliki do pobrania:

C/S Część ekonomiczno-finansowa wniosku składanego przez jednostki samorządu terytorialnego

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: uzytkownik wfosigw (2014-04-02 08:04:54)

Instrukcja wypełniania części ekonomiczno - finansowej C/S

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: uzytkownik wfosigw (2014-04-02 08:04:58)

C/P Część finansowa wniosku o pożyczkę składanego przez podmioty gospodarcze i inne organizacje nie będące jednostkami samorządu terytorialnego

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: uzytkownik wfosigw (2014-04-02 08:04:44)

Instrukcja wypełniania części finansowej wniosku C/P

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: uzytkownik wfosigw (2014-04-02 08:04:26)

Dodatkowe informacje o wnioskodawcy - osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - zał. Nr 1/CP

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: uzytkownik wfosigw (2014-04-02 08:04:13)

Dokumenty do zbadania zdolności kredytowej - zał. Nr 2/CP

Tabela nr 1a - Rachunek zysków i strat-wariant porównawczy
Tabela nr 1b - Rachunek zysków i strat-wariant kalkulacyjny
Tabela nr 2 - Bilans
Tabela nr 3a - Przepływy środków pieniężnych-metoda pośrednia
Tabela nr 3b - Przepływy środków pieniężnych -metoda bezpośrednia

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: uzytkownik wfosigw (2014-04-02 08:04:51)

Ostatnio zmodyfikował: uzytkownik wfosigw (2014-04-02 13:04:31)
Opublikował: Administrator systemu (2010-09-21 11:09:12)