Strona główna - WITAMY NA STRONIE Strona główna   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Mapa strony   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Kontakt  
Strona główna - WITAMY NA STRONIE RSS   Nasz portal jest jednoczesnie serwisem BIP

Strona główna

WITAMY NA STRONIE

WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

 

Nabór wniosków na Prenumeratę czasopism ekologicznych dla szkół i ośrodków edukacyjnych na terenie województwa dolnośląskiego
2016-05-25

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach propagowania edukacji ekologicznej ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków na dofinansowanie zadań pn.: „Prenumerata czasopism ekologicznych dla szkół i ośrodków edukacyjnych na terenie województwa dolnośląskiego.”

Konkurs na prenumeratę czasopism - wyniki ankiety
2016-05-24

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przeprowadziło ankietę, mającą na celu ustalenie listy placówek szkolnych zainteresowanych bezpłatną prenumeratą czasopism ekologicznych w roku szkolnym 2016/2017. Ankieta ta miała również na celu ustalenie tytułów czasopism ekologicznych, którymi placówki są zainteresowane.

Dofinansowanie PLANÓW GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
2016-05-17

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w dniu 29 kwietnia 2016 roku podjęła uchwałę o dofinansowaniu ze środków własnych przedsięwzięć związanych z opracowaniem Planów Gospodarki Niskoemisyjnej. Nabór wniosków jest adresowany do jednostek samorządu terytorialnego stopnia gminnego, realizujących przedsięwzięcia na terenie województwa dolnośląskiego, które nie posiadają Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

W lesie pod Żmigrodem wylęgły się młode sokoły wędrowne
2016-05-16

Przyrodnicy znaleźli w okolicach Żmigrodu w sztucznym gnieździe trzy młode sokoły wędrowne: samicę i dwa samce. Te drapieżniki są jednym z najrzadszych gatunków w Polsce. Jego populacja europejska żyjąca na drzewach całkowicie wyginęła w latach 60-tych. Teraz dzięki akcji reintrodukcji wspieranej m.in. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ptaki powracają na Dolny Śląsk.

Ruszył ogólnopolski system doradztwa w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii
2016-05-16

Podczas Konwentu prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który odbył się w Solcu-Zdroju (28.04.2016 r.), podpisano umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn.Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” w ramach poddziałania 1.3.3 Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Szukaj:

 

Biuletyn

Programy priorytetowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Programy prioretetowe NFOŚiGW w Warszawie
Programy prioretetowe NFOŚiGW w Warszawie - Sowa
KAWKA