Strona główna - WITAMY NA STRONIE Strona główna   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Mapa strony   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Kontakt  
Strona główna - WITAMY NA STRONIE RSS   Nasz portal jest jednoczesnie serwisem BIP

Strona główna

WITAMY NA STRONIE

WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

 

Konkurs Ministra Środowiska promujący inwestycje przyjazne człowiekowi i środowisku
2015-03-24

Ministerstwo Środowiska poinformowało o naborze w ramach ogólnopolskiego konkursu PROJEKT: PRZESTRZEŃ, skierowanego do inwestorów i deweloperów, którzy realizują inwestycje przyjazne dla środowiska i społeczeństwa. Konkurs Ministra Środowiska organizowany jest w partnerstwie merytorycznym z firmą doradczą Ernst & Young. Konkurs ma na celu promowanie projektowania oraz inwestowania w zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Wstrzymanie naboru wniosków z dziedziny „Edukacja ekologiczna"
2015-03-20

Działając na podstawie punktu I.4. „Zasad dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zadań z zakresu edukacji ekologicznej” WFOŚiGW we Wrocławiu uprzejmie informuje, że z uwagi na rozdysponowanie środków finansowych przeznaczonych w planie finansowym na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej z dniem 23 marca 2015 r. zostaje wstrzymany nabór wniosków z dziedziny „Edukacja ekologiczna".

Cywilizacja „homo śmiecikus”
2015-03-18

- Preferujemy rozwój cywilizacji „homo śmiecikus”. Zastanawiamy się jak odzyskiwać energię z odpadów czy pozyskiwać surowce wtórne, nie myślimy jednak o tym jak ograniczać ilość powstających odpadów – mówił Jerzy Ignaszak, zastępca prezesa zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu podczas polsko-norweskiego seminarium „Najnowsze trendy w gospodarce odpadami komunalnymi w Polsce i Norwegii”.

Konsultacje społeczne Krajowego Programu Ochrony Powietrza
2015-03-17

Ministerstwo Środowiska informuje, że do 8 kwietnia trwają konsultacje społeczne projektu Krajowego Programu Ochrony Powietrza (KPOP) przygotowanego przez resort. Celem Programu jest wskazanie kluczowych działań niezbędnych do poprawy jakości powietrza w Polsce oraz zachęcenie resortów, samorządów, organizacji pozarządowych i społeczeństwa do współpracy w tym obszarze.

Czyste środowisko dzięki unijnym pieniądzom
2015-03-11

Gmina Długołęka uzyskała 3 mln zł z UE na refundacje kosztów rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Mirkowie. Zakład odbiera ścieki komunalne od 10,5 tys. mieszkańców: Długołęki, Mirkowa, Kiełczowa, Kamienia, Wilczyc i Piechowic. Potwierdzenie na dotację w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko przekazał prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Aleksander Marek Skorupa. Odebrała je wójt gminy Długołęka Iwona Agnieszka Łebek.

Szukaj:

 

Biuletyn

Programy priorytetowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Programy prioretetowe NFOŚiGW w Warszawie
Programy prioretetowe NFOŚiGW w Warszawie - Sowa
KAWKA