Strona główna - WITAMY NA STRONIE Strona główna   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Mapa strony   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Kontakt  
Strona główna - WITAMY NA STRONIE RSS   Nasz portal jest jednoczesnie serwisem BIP

Strona główna

WITAMY NA STRONIE

WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

 

Nowe prawo wodne
2014-10-22

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy Prawo wodne. Planowana jest zmiana struktury władzy wodnej i gospodarowania wodami, zgodnie z zasadą „jedna rzeka - jeden gospodarz”. Zakłada się rozdzielenie kompetencji w zakresie inwestycji i utrzymania infrastruktury wodnej od funkcji administracyjnych i planistycznych.

NFOŚiGW i WFOŚiGW wyrażają wolę wspólnego realizowania zadań w zakresie wdrażania POIiŚ 2014-2020
2014-10-17

Podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO w Poznaniu, prezesi Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska oraz prezes NFOŚiGW podpisali list intencyjny o współpracy w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (151.0.2014 r.). W imieniu WFOŚiGW we Wrocławiu dokument parafował Aleksander Marek Skorupa, prezes zarządu.

Unijne pieniądze na dokumentacje zapewnią nowe inwestycje
2014-10-09

Aleksander Marek Skorupa, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu podpisał pięć umów na dotacje na opracowanie dokumentacji dla nowych beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POiŚ). W spotkaniu w siedzibie WFOŚiGW we Wrocławiu wzięli udział przedstawiciele spółek komunalnych z: Wrocławia (MPWiK), Legnicy, Złotoryi, a także gminy: Oborniki Śląskie i Mieroszów.

Rozstrzygnięcie I etapu konkursu pn. „Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska poprzez media informacyjne – Zielony Rozwój Gospodarki.”
2014-10-07

Na posiedzeniu w dniu 01.10.2014 r. Zarząd WFOŚIGW we Wrocławiu dokonał rozstrzygnięcia konkursu w ramach I Etapu Konkursu na dofinansowanie zadań pn. „Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska poprzez media informacyjne – Zielony Rozwój Gospodarki.”

Program Infrastruktura i Środowisko: 20 mln euro w nowych konkursach na inwestycje i dokumentacje
2014-09-29

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach: Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014) - Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów w zakresie przygotowania dokumentacji dla inwestycji zakładanych do realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020 wynosi 10 mln euro

Szukaj:

 

Biuletyn

Programy priorytetowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Programy prioretetowe NFOŚiGW w Warszawie
Programy prioretetowe NFOŚiGW w Warszawie - Sowa
KAWKA