Strona główna - WITAMY NA STRONIE Strona główna   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Mapa strony   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Kontakt  
Strona główna - WITAMY NA STRONIE RSS   Nasz portal jest jednoczesnie serwisem BIP

Strona główna

WITAMY NA STRONIE

WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

 

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju z rekomendacjami sposobów postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych
2016-04-27

Przekazujemy stanowisko Ministerstwa Rozwoju przedstawiające rekomendowane sposoby postępowania w związku z koniecznością udzielania zamówień publicznych, w szczególności dla instytucji realizujących programy polityki spójności. Resort zwraca uwagę na brak implementacji znacznej części przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych

Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży
2016-04-27

Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu przypomina, że nabór wniosków z dziedziny profilaktyki zdrowotnej dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska trwa do 30 kwietnia 2016r. (decyduje data wpływu do siedziby lub oddziału biura Funduszu).
Szczegółowe informacje na temat naboru umieszczone są w zakładce Obsługa Beneficjentów/Obowiązujące wzory wniosków/PZ - Profilaktyka zdrowotna.

EkoCentrum Wrocław zaprasza nie tylko na „Odrzańską eskapadę”
2016-04-22

Wyprawy terenowe nad Odrą i w Dolinie Baryczy, zajęcia „Strażnicy Zieleni”, „Rower daje power”, konstruowanie hoteli dla owadów, doświadczenia z modelami elektrowni wiatrowych, gry, zabawy integracyjne, projekcje filmów to tylko niektóre atrakcje modelowego ośrodka edukacji ekologicznej – EkoCentrum. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu we Wrocławiu podjął decyzję o dofinansowaniu zadania

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej: etap dolnośląski zakończony
2016-04-20

Znamy już wyniki dolnośląskiego finału XXXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Sukces należy do uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu. Jego uczniowie uzyskali trzy najlepsze wyniki spośród 53 uczestników z 26 szkół startujących w etapie regionalnym, który odbył się we Wrocławiu (16.04.2016 r.).

Prenumerata czasopism ekologicznych w 2016 roku
2016-04-19

WFOŚiGW we Wrocławiu, podobnie jak w latach ubiegłych, w roku szkolnym 2016/2017 planuje dofinansowanie prenumeraty czasopism ekologicznych dla szkół i ośrodków edukacyjnych na terenie województwa dolnośląskiego. W celu ustalenia listy odbiorców bezpłatnej prenumeraty czasopism ekologicznych oraz tytułów tych czasopism, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu rozesłało pocztą elektroniczną ankietę do placówek szkolnych naszego województwa

Szukaj:

 

Biuletyn

Programy priorytetowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Programy prioretetowe NFOŚiGW w Warszawie
Programy prioretetowe NFOŚiGW w Warszawie - Sowa
KAWKA