Strona główna - WITAMY NA STRONIE Strona główna   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Mapa strony   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Kontakt  
Strona główna - WITAMY NA STRONIE RSS   Nasz portal jest jednoczesnie serwisem BIP

Strona główna

WITAMY NA STRONIE

WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

 

Forum w Karpaczu: OZE, pakiet klimatyczny i wspólna polityka energetyczna UE
2015-01-27

„Ile będzie kosztował pakiet klimatyczny?", „W poszukiwaniu optymalnego miksu energetycznego”, „Przegląd dziedzin odnawialnych źródeł energii w kontekście możliwości ich zastosowania na Dolnym Śląsku” i „Odzysk energii z odpadów - ekologia czy tylko ekonomia?”. To tylko niektóre z tematów IX Forum Energetycznego w Karpaczu (22-24.01.2015 r.).

W Bielawie odpady zamiast na składowiska trafią do cementowni jako cenne paliwo alternatywne
2015-01-27

Dzięki unijnej dotacji odpady komunalne z powiatu dzierżoniowskiego, ząbkowickiego, strzelińskiego i kłodzkiego zamiast trafić na składowiska zostaną wykorzystane m.in. jako paliwo alternatywne do produkcji cementu. Ekologiczne Centrum Odzysku odpadów ECO Bielawa, w którego rozbudowie pomoże dotacja z unijnego konkursu, rocznie przyjmuje około 60 tys. ton odpadów komunalnych od ponad 155 tys. mieszkańców.

Konferencja: finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju
2015-01-20

Do 31.01.2015 r. przyjmowane są zgłoszenia do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa”, która odbędzie się w Karpaczu w dniach 13-15.04.2015 r. Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu podjął decyzję o dofinansowaniu tego przedsięwzięcia. Patronat na spotkaniem objął Komitet Nauk o Finansach PAN.

Konkurs o europejską nagrodę NATURA 2000
2015-01-16

Jeszcze 21.01.2014 r. są przyjmowane zgłoszenia do II edycji konkursu o Europejską Nagrodę Natura 2000 (European Natura 2000 Award). Nagroda została ustanowiona w 2013 r. przez Komisję Europejską. Celem inicjatywy jest wyróżnienie i promowanie najlepszych praktyk w dziedzinie ochrony przyrody realizowanych w Unii Europejskiej oraz budowanie świadomości społecznej w zakresie kluczowej roli jaką odgrywa sieć Natura 2000 w zachowaniu różnorodności biologicznej Europy. Zgłoszenia mogą składać wszystkie podmioty bezpośrednio zaangażowane w działalność związaną z obszarami Natura 2000: organy publiczne i lokalne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, instytucje oświatowe i osoby prywatne.

70 kolektorów solarnych w Strzelińskim Centrum Medycznym
2015-01-16

W Strzelinie otwarto dzisiaj zmodernizowane obiekty miejscowego szpitala. W spotkaniu w centrum medycznym uczestniczył Aleksander Marek Skorupa, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu. Na budynkach zostały zainstalowane kolektory słoneczne. Solary wspomagają ogrzewanie ciepłej wody użytkowej. Na tym nie koniec nowych inwestycji. Przeprowadzone także gruntowne termomodernizacje. Wymieniono okna, zostały wykonane izolacje ścian piwnic, docieplono ściany zewnętrzne i stropodachy. Wymieniono także instalacje c.o. Wartość zadania to ponad 4,5 mln zł. Jego realizacja była możliwa dzięki montażowi finansowemu: 3,5 mln zł zostało wydatkowane z Regionalnego Programu Operacyjnego a wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu we Wrocławiu wyniosło 1 mln zł.

Szukaj:

 

Biuletyn

Programy priorytetowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Programy prioretetowe NFOŚiGW w Warszawie
Programy prioretetowe NFOŚiGW w Warszawie - Sowa
KAWKA